Czym jest BIO?

BIO to produkty wytwarzane bez użycia syntetycznej chemii, których proces produkcji nie zanieczyszcza środowiska naturalnego.

Każdy ekologiczny produkt musi przebyć drogę certyfikacji. Odpowiednie badania wskazują brak zabronionych środków chemicznych lub ewentualne przekroczenia dopuszczalnych norm. Obejmują one zarówno badanie produktu końcowego, jak również kontrolę upraw pod kątem używanych środków ochrony roślin.

BIO, EKO czy ORGANIC?

Czym różnią się produkty BIO od EKO i ORGANIC? Niczym. Pojęcia te odnoszą się do tych samych metod produkcji, a różnica dotyczy wyłącznie nazewnictwa. W krajach anglojęzycznych odniesieniem do produkcji i żywności ekologicznej jest słowo ORGANIC, w Europie najczęściej używamy terminów BIO lub EKO.

Podczas gdy pojęcia BIO, EKO i ORGANIC oznaczają dokładnie to samo, powinny być one stosowane wyłącznie dla produktów certyfikowanych zgodnie z przepisami unijnymi, gwarantując konsumentom, że dany produkt został wytworzony zgodnie z zasadami ekologicznej produkcji.

Jak wytwarza się produkty BIO?

Naturalna produkcja trwa zdecydowanie dłużej – dotyczy to zarówno uprawy roślin jak i hodowli zwierząt. Taka produkcja jest również znacznie trudniejsza i droższa niż konwencjonalna. Nie stosuje się w tym przypadku chemicznych nawozów i oprysków czy inżynierii genetycznej w postaci GMO. Uzyskanie końcowego produktu BIO o odpowiedniej jakości nie jest zadaniem łatwym, stąd produkty BIO, które znajdujemy na sklepowych półkach są nieco droższe od pozostałych.

Co zyskujemy i za co płacimy więcej? Naturalnie wytworzona żywność daje nam gwarancję, że nie będziemy wraz z nią spożywać niepotrzebnej chemii, ulepszaczy smaku czy metali ciężkich występujących w zwykłych produktach.

Jak rozpoznać produkty BIO?

Czy potrafisz wskazać, które produkty są wytwarzane zgodnie z przepisami regulującymi produkcję ekologiczną? Na sklepowych półkach możemy znaleźć wiele produktów na których widnieją określenia takie jak: tradycyjny, naturalny, ekologiczny czy nawet organiczny.

Nie daj się zmylić! Zgodnie z Ustawą z dnia 25 czerwca 2009r. o rolnictwie ekologicznym jedynie produkty opatrzone unijnym zielonym listkiem można nazwać żywnością ekologiczną. Szukaj zielonego listka!

Kupując towary oznaczone zielonym listkiem UE możesz mieć pewność, że zostały one wytworzone zgodnie z normami produkcji ekologicznej czyli takie, przy produkcji których były stosowane wyłącznie naturalne nawozy, pasze czy środki ochrony roślin, które również podlegają certyfikacji zgodnie z normami UE.

Każdy taki produkt oraz sam proces produkcji jest kontrolowany i certyfikowany przez odpowiednie jednostki, a ich numer identyfikacyjny musi zostać umieszczony na produkcie, w tym samym polu widzenia co logotyp z zielonym listkiem UE.

Prawidłowe oznaczenie UE
certyfikowanych produktów ekologicznych: